Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Liturgiczna Służba Ołtarza

Treść

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU

Komentarz do czytań mszalnych – Dawid Rozmus

Ministranci ołtarza – Kacper Smreczek Bogdan Dłubacz

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU:

Sygnaturka przy zakrystii – ceremoniarz

Dzwonki – ministranci ołtarza - kołatki

I Czytanie –  Damian Nogawka

 Psalm – kantor

II Czytanie – Szczepan Młynarczyk

Modlitwa wiernych –  Kacper Podgórniak

Akolitki – Mateusz Brzeźny / Paweł Ziemianek

Kadzidło – Rafał Ziemianek i Jakub Kędzierski

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Komentator – Dawid Rozmus

I czytanie – Kacper Podgórniak

Psalm – Łukasz Tarchała

II czytanie –  Mateusz Tarchała

ADORACJA KRZYŻA:

krzyż – ksiądz

Akolitki – Mateusz Brzeźny / Paweł Ziemianek

 

 

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z CIEMNICY:

Nakrywanie ołtarza – ceremoniarze i siostra

Kołatki – ministranci ołtarza – Damian Nogawka Bogdan Dłubacz

 

 

MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ

komentator – Dawid Rozmus

ognisko – strażacy

LITURGIA ŚWIATŁA

rytuał – Kamil Jagieła

paschał – kleryk Hubert

rylec i gwoździe –  Jacek Gardoń

trybularz – Rafał Ziemianek

łódka –  Jakub Kędzierski

mikrofon – Kamil Urbaniak

Akolitki – Mateusz Brzeźny / Paweł Ziemianek

LITURGIA SŁOWA:

Czytanie 1 — (Rdz 1,1-2,2)Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

czyta: siostra

Psalm — REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię Błogosław duszo moja, Pana, 

 Czytanie 2 — (Wj 14,15-15,1) Pan rzekł do Mojżesza:

czyta: Szczepan Młynarczyk

Psalm — REFREN: Śpiewajmy Panu, który moc okazał Będę śpiewał na cześć Pana,

Czytanie 3 — (Iz 55,1-11) To mówi Pan:

czyta: Jakub Urbaniak

Psalm — REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś Sławię Cię, Panie, bo mnie  

Czytanie 4 — (Ez 36,16-17a.18-28) Pan skierował do mnie te słowa:

czyta: Krzysztof Litwa

Psalm — REFREN: Boga żywego pragnie dusza moja Jak łania pragnie wody ze strumieni,

śpiewa 

Zapalamy świece (!!!!!!!!!!!)

[po zapaleniu świec] CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

sygnaturka przy zakrystii – ceremoniarz

dzwonki –  ministranci ołtarza - Kacper Smreczek Bogdan Dłubacz

Czytanie 5 — (Rz 6,3-11) My wszyscy, czyta: Kacper Podgórniak

Psalm — REFREN: Alleluja, alleluja, alleluja Dziękujcie Panu, bo jest dobry, śpiewa Chór

pokropienie wiernych (kociołek) – Krzysztof Litwa

modlitwa wiernych – Jakub Kędzierski

  

NIEDZIELA WIELKANOCY

PROCESJA REZUREKCYJNA:

krzyż – Bartłomiej Tarchala

figurka – Dawid Chryczyk

baldachim – mieszkańcy

dzwonki – ministranci ołtarza Kacper Smreczek Bogdan Dłubacz

Kadzidło – Rafał Ziemianek Jakub Kędzierski

Akolitki – Mateusz Brzeźny / Paweł Ziemianek

 

 

I czytanie

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych — 

Ministranci —

9:00

I czytanie —

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych —

Ministranci — 

11:30

I czytanie —

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych — 

Ministranci —

Kadzidło – 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCY

7:00

I czytanie —

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych — 

Ministranci — 

9:00

I czytanie — 

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych —

Ministranci — 

11:00

I czytanie —

Psalm —

II czytanie —

Modlitwa wiernych — 

Ministranci — 

 

 

 

305172