Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Biuro parafialne

Treść

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie:

 • w godz. 7.00 - 8.00
 • oraz po Mszy św. popołudniowej (oprócz poniedziałku)

DO CHOREGO O KAŻDEJ PORZE.


 

Dokumenty i dane konieczne do sprawnego załatwienia formalności związanych z:

 

I. Sakramentem chrztu:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych (z parafii zamieszkania)

 

II. Sakramentem małżeństwa:

Narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej 3 pełne miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu (dotyczy tych, którzy są ochrzczeni poza parafią w Ochotnicy Dolnej) - świadectwo chrztu /do ślubu/ jest ważne 3 miesiące
 • świadectwo bierzmowania /zwykle jest to adnotacja w świadectwie chrztu/
 • świadectwo z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z  oceną z religii
 • zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego)
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (po pierwszej rozmowie w kancelarii - dotyczy małżeństwa konkordatowego)
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny

 

III. Pogrzebem:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów św. (jeśli zgon nastąpił poza parafią); jeśli zgon nastąpił w szpitalu,  zaświadczenie wystawia kapelan szpitala
 • zgoda proboszcza własnej parafii zmarłego, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej niż jego parafii

 

305167